OPTIMIZACIJA POSLOVNIH PROCESA TVRTKE EXSTRUCTA D.O.O.
UVOĐENJEM NAPREDNIH IKT RJEŠENJA

Projekt optimizacije poslovnih procesa tvrtke Exstructa d.o.o. uvođenjem naprednih IKT rješenja, provodi se u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. (OPKK), Prioritetna os 3 – Poslovna konkurentnost – Ulaganje poboljšane  konkurentnosti i učinkovitosti MSP kroz informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT).

 

Kratki opis projekta:

Svrha projekta je informatizacijom poslovanja i uvođenjem novih programa unaprijediti poslovne procese poduzeća, proširiti poslovanje te povećati konkurentnost, efikasnost i učinkovitost.

 

Kako bi pratili zahtjeve tržišta i odgovarajuće odgovorili na njegove potrebe odlučili smo svakodnevno poslovanje, poslove vođenja projekata, projektiranja u BIM modelu i nadzora unaprijediti nabavom novih računala te računalnih programa.

 

Projektom će biti omogućeno prikupljanje i razmjena informacija u realnom vremenu, standardizacija i automatizacija pojedinih radnih procesa.

 

Informatički sustav integrirat će poslovne procese, unaprijedit će upravljanje resursima, smanjit će se broj repetitivnih radnji i ispravaka te smanjiti troškovi poslovanja i utrošenog vremena.

 

Razdoblje provedbe projekta:

 

7.1.2020. do 7.7.2020.

 

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija:

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 205.989,27 Kn, Europska unija sufinancira 111.234,20 Kn (bespovratna sredstva)

 

Specifični cilj:

 

Poboljšani razvoj i rast malih i srednjih poduzetnika na domaćim i stranim tržištima

 

Cilj projekta:

 

Informatizacijom poslovanja i uvođenjem novih programa unaprijedit će se poslovni procesi poduzeća, proširiti poslovanje te povećati konkurentnost, efikasnost i učinkovitost poduzeća.

 

Kontakt podaci:

 

Korisnik:

 

EXSTRUCTA d.o.o., Sortina 1a, 10 000 Zagreb

 

OIB:                           30281373044

Telefon:                    091 3969 094

Faks:                        01/4657 264

Web:                         https://www.exstructa.hr/

 

 

 

Provedbena tijela:

 

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta

(Posredničko tijelo razine 1, u daljnjem tekstu: PT1)

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

OB: 22413472900

https://www.mingo.hr/

 

i

 

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

(Posredničko tijelo razine 2, u daljnjem tekstu: PT2)

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

OIB: 25609559342

https://hamagbicro.hr/

 

Za više informacija o EU fondovima: www.strukturnifondovi.hr